Καλωσορισατε! – Welcome!

Ένα εστιατόριο είναι ένας χώρος που διαδραματίζεται η συνάρθρωση πολλών διαφορετικών συναισθημάτων, αναγκών, προσδοκιών από διαφορετικούς ανθρώπους σε διαφορετικές θέσεις καθενός και καθεμιάς στη λειτουργία του. Αυτό που ορίζει τον χώρο τελικά, είναι η αντίληψη που καταφέρνει να εντάσσει αυτές τις δραστηριότητες σε ένα κοινό πλαίσιο.

Η μεγαλύτερη επιτυχία για ένα μαγαζί είναι όχι μόνο να έχει μια δυναμική, αλλά κυρίως να την αποδεχτεί. Αφού αυτή η δυναμική που συνδιαμορφώνεται από τους εργαζόμενους, τους ιδιοκτήτες , τους παραγωγούς, τους προμηθευτές και τους θαμώνες του, είναι αυτή που εξασφαλίζει την ιδιαιτερότητα και καθορίζει στο τέλος-τέλος την αντοχή του στον χρόνο. Γι’ αυτό άλλωστε, καμιά βραδιά σ’ ένα εστιατόριο δεν είναι ίδια με την προηγούμενη. Η τυποποίηση, η ομοιομορφία, η ομοθυμία συνάδουν περισσότερο με βιομηχανικού τύπου διασκεδαστήρια με προκαθορισμένες συμπεριφορές, επαναλαμβανόμενο φαγητό κλπ, μιλάμε δηλαδή για απρόσωπες ηδονές.

Η μαγειρική μπορεί να είναι και τέχνη, όμως πάνω απ’ όλα είναι η αγωνία να μεταδώσεις το μεράκι, το κέφι και την αγάπη σου για τον κόσμο, τη φύση και τις πρώτες ύλες. Να δώσεις χαρά στους ανθρώπους διαμέσου μιας πολύ βασικής και πρωτογενούς ανάγκης.


A restaurant is a space where a drama is being played out. In this drama there are a multitude of varying emotions, needs, expectations, from a variety of people in different roles operating within the specter of its modus operandi. What ultimately defines this space, is the attemptto unify the amalgamation of these activities into a common milieu.

The greatest success for a restaurant is not only to have a dynamic essence but also to acknowledge it as well. What guarantees its individuality and ultimately its longevity, is this unique essence, which is combinedly formed by its employees, the owners, the grassroots producers, the suppliers and its patrons.  That is why every evening in a restaurant is not the same as the next. Industrial type of entertainment centers characterized by standardization, uniformity,unanimity, with fixed etiquette, repetitive food etc. represent impersonal pleasures.

Cooking can be an art form, but above all else, it is the yearning to bring forth your passion, your fun and love for people, for nature and its prime elements. And via this basic and primary need, to give joy to people.